En del af det at gå til behandling hos en autoriseret behandler, uanset om det er kiropraktor, fysioterapeut eller læge, er, at der er et etableret klage- og erstatningssystem i tilfælde af, at der er gået noget galt i forbindelse med behandlingen.  

Hvis man som patient ønsker at klage over den behandling, man har fået, kan man henvende sig til Styrelsen For Patientsikkerhed på www.stps.dk.

Ønsker man at søge om erstatning, kan man rette henvendelse til Patienterstatningen på www.pepb.dk.

Som patient har du ret til agtindsigt – dvs til at få indsigt i din journal, såfremt du ønsker dette skal du kontakte klinikken.

Utilsigtede hændelser (UTH):

Har du eller en pårørende i forbindelse med besøg på klinikken eller på et andet behandlingssted i Danmark oplevet en utilsigtethændelse eller fejl kan du indberette det her: https://stps.dk/da/rapporter-en-utilsigtet-haendelse

Luk menu
Ring til os